YBC Gymnasium i Nacka invalt i nätverk för världens mest innovativa skolor

Release Date: 
May 5, 2015

YBC Gymnasium i Nacka invalt i nätverk för världens mest innovativa skolor 


Ashoka, världens största organisation för socialt entreprenörskap och samhällsförändring, väljer in YBC Gymnasium (YBC) i Nacka som ny medlem i det globala Changemaker Schools-nätverket.

Efter en omfattande urvalsprocess har YBC utsetts till en Ashoka Changemaker School. Det betyder att skolan numera ingår i ett globalt nätverk som stöttar innovativa skolor där eleverna utrustas med grundläggande färdigheter inom empati, kreativitet, ledarskap och lagarbete så att de lär sig att identifiera och lösa samhällsutmaningar.

– Vi vill att alla barn och ungdomar ska kunna identifiera och lösa sociala utmaningar i samhället. Genom att samarbeta och stötta innovativa skolor hoppas vi kunna ge ungdomar de verktyg som de behöver för kunna skapa varaktig förändring i samhället säger, Johanna Lenné, co-director Ashoka Skandinavien

Skolorna inom nätverket Changemaker Schools kommer att kopplas samman med varandra för att samarbeta och utbyta erfarenheter, få kontakt med Ashokas sociala entreprenörer inom utbildning och vara förebilder för den moderna skolan. Genom nätverket vill Ashoka lyfta upp dessa skolor och stötta dem till att sprida sina innovativa tillvägagångsätt till andra institutioner inom utbildning världen över.

– Det är glädjande att det finns organisationer som ser värdet i skolor som vågar utmana. Vi ser väldigt mycket fram emot att få ta del av ett nätverk av likasinnade. Sedan är det också otroligt viktigt att vi tar vidare arbetet och även bjuder in andra organisationer och företag utanför skolvärlden i dialogen, säger Oskar Sjögren, Rektor YBC.

Ashoka har under 30 års tid stöttat världens ledande sociala entreprenörer och utsett dem till Ashoka Fellows. Som Fellow får man stipendier, stöd från partners inom strategi, finans och kommunikation samt tillgång till ett globalt nätverk av likasinnade för att de ska kunna utveckla sina organisationer. Ashokas nya initiativ Changemaker Schools fungerar på samma sätt – fast istället består nätverket av innovativa skolor, ledare inom utbildningssektorn, lärare och Ashoka Fellows som arbetar med att utveckla skolan.

 

Hittills har över 150 skolor runtom i världen valts in i nätverket. I Sverige är det i dagsläget tre skolor som ingår: Röselidsskolan, Fryshusets Grundskola och YBC Gymnasium.


Läs mer om Changemaker Schools här: 

http://scandinavia.ashoka.org/changemaker-schools